Keman Kursu Ankara, Ankara Keman Kursları, Keman Dersi Ankara

Keman Kursu Ankara, Ankara Keman Kursları, Keman Dersi Ankara, Ankara Keman Kursu, Özel Keman Dersi, Ankara Keman Dersi, Keman Eğitimi, Çayyolu, Ümitköy, Kızılay, Ankara
 

ANKARA KEMAN KURSU

Uzman Eğitimcilerimizle Keman Dersleri

ANKARA RAMEL SANAT OLUŞUMU
"Sanatın Dokunuşları"

 

ÇAYYOLU ÜMİTKÖY, KIZILAY ve BATIKENT'teyiz


TEL NO: 0850 840 66 09

 

KEMAN EĞİTİMİNDE MODERNİZE METOTLAR

KEMAN

1700'lü yıllarda son halini alan keman yaylı enstrümanların en küçüğü olmakla beraber en yüksek tona sahip olanıdır. Keman alma aşamasında, keman ve yay seçerken dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Keman seçimi, kemanın kendi fiziki özelliklerinin yanı sıra öğrencinin bedensel özellikleri de göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Doğru keman seçimi için danışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

Keman kurslarımız ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için http://www.ramelsanat.com 

KEMAN EĞİTİMİ

Zihinsel ve bedensel koordinasyon gerektirdiği için bünyemizde birebir özel ders şeklinde gerçekleşmektedir. Kemana başlama yaşı kurumumuzda yedidir. (En erken beştir.) Öğrencinin okuma yazma bilmesi önem arz etmektedir ancak belli bir  yeteneğe sahip öğrenciler bu tanımlamanın dışında tutulmaktadır. Ders programları kurumun eğitmen ve derslik durumuna göre imkanlar dahilinde sizin uygun olduğunuz günler ve saatlere göre düzenlenmektedir. Akademisyen eğitimcilerimiz konservatuvar keman bölümü mezunu olup keman eğitim kadromuz konservatuvar araştırma görevlilerinden, öğretim görevlilerinden, senfoni orkestraları sanatçılarından oluşmaktadır. Kemana başlama yaşı için herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Eğer keman eğitimi alma konusunda karar aşamasındaysanız ücretsiz fiziksel yeterlilik ve yetenek analizlerimize randevu aldığınız takdirde katılabilirsiniz.

Çayyolu Keman Kursu

Ücretsiz Fiziksel Yeterlilik Yetenek Analizlerimizin Kayıt Anlamında Hiçbir Bağlayıcılığı yoktur. Randevu Aldığınız Takdirde ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

 

Perdesiz bir enstrüman oluşu nedeniyle keman çalmayı öğrenmenin diğer birçok enstrümanla karşılaştırıldığında daha zor olduğu genel bir kanıdır. Bu kanı birçok öğrencinin zamanla keman öğrenmekten vazgeçmesine neden olmaktadır. KULLANILAN program ile buna çözüm getirmektedir.

 

Garanti Ediyoruz:

Bünyemizde eğitim almaya başlamış öğrencilerimiz, Psikolojik ve Pedagojik faktörler baz alınarak hazırlanmış Keman Eğitim Programımız ile birçok eseri icra edebilecek konuma gelmektedir. Keman eğitim programımız başlangıçta uygulama ağırlıklıdır. İleriki safhalarda teoriye yüklenmektedir. Program felsefi yönden gelişmiş olup eğitim esnasında karşılaşılan zorlukların aşılması için nasıl bir yöntem izleneceği konusunda ulusal ve uluslararası literatüre girmiş olan birçok keman eğitimcisinin görüşlerinden yola çıkılarak RAMEL SANAT KEMAN EĞİTİM KADROSU tarafından hazırlanmıştır.

 

Programımız haftada 1 saat veya 2 saat bire bir özel ders ile işlenmektedir. Öğrenciler kendileri için eğitmenleri tarafından belirlenmiş haftalık çalışma süresine uymakla yükümlüdür.

Öğretim Garantisi  her yaştan öğrencimiz için geçerlidir.

 


"Sanatın Dokunuşları"KEMANA BAKIŞ

Soylu bir ladinle, akçaağacın birlikteliğinden doğan olağanüstü bir çalgının öyküsü

Muhtemelen en tanınmış orkestra çalgısı olan keman, bir yayla çalınan telli bir enstrümandır. Keman ailesinin en geniş aralıklı sesine sahip olan üyesi olan kemanın yanında bu ailenin diğer üyeleri, viola, çello ve kontrbasdır. Keman bir kaç ana parçadan oluşur. Ön kısım, omurga, boyun, perdeler, akort anahtarları, gövde, köprü, kuyruk ve F- delikleri. Üst, göbek veya ses tahtası olarak da anılan ön kısım genelde iyi kurutulmuş ladin, arkatarafı ise akağaçtan yapılır. Keman imal edilirken, ön, arka kısımlar ve omurga, boş bir kutu oluşturacak şekilde birleştirilir. Kuyruğa bağlanan dört tel köprünün üzerinden geçip, perdelerden uzanıp, akort anahtarlarına bağlanır. Anahtarla vasıtasıyla akort edilir ve elin perdelere basılması ile değişik sesler ve tonlar elde edilebilir. Ankara'da keman kursu almak isteyen öğrencilerin genel olarak tercih sebebi kemanın sesidir. sesi Müzisyen, tellerin üzerinde yayı doğru açıyla sürtünce ses elde edilir. Bu yay, pernambuco ’dan yapılıp, 75 santim uzunluğundadır ve telleri at kılındandır.
Kemanın en önemli özellikleri, sahip olduğu ses aralığı ve hem lirik hem de hızlı ve parlak kullanıma elverişli olmasıdır.Keman Dersi Ankara; Kemancılar aşağıdaki teknikleri kullanarak özel sesler de elde ederler: pizzicato (telleri çekerek), tremelo (yayı hızlı hızlı telin üzernde hareket ettirmek), sul ponticello (yayı köprüye çok yakın sürterek ince bir ses elde etme), collegno (yayın teli yerine ahşap kısmını kulanarak) ve glissando (yayların üzerinde parmakları gezdirmekle çıkan ses).


TÜRK MÛSiKÎSi''NDE KEMAN''IN YERi

Keman''ın Türk ülkesine ne zaman geldiği kesin olarak bilinmiyor. İstanbul ve Trabzon gibi Lâtin ülkeleri ile sıkı ilişkiler bulunan şehirlerde çok eskiden beri Keman''ın en eski örneklerinin bulunduğu ileri sürülmüştür. Kanunî Sultan Süleyman ''ın sadrazamlarından Makbul İbrahim Paşa''nın gençliğinde, padişahın şehzadesi olarak Manisa''da bulunduğu yıllarda Keman çaldığı biliniyor. Yine bu yüzyılda yaygınlık kazanmış bir saz olarak klâsik mûsikîmize girememiş olmakla birlikte , halk arasında çok tutuluyor ve koltuk meyhanelerinde çalınıyordu. Keman''ı üst düzey sınıf arasına sokan kişinin , Sultan 1.Mahmud dönemi sanatkârlarından olan Corci olduğu ileri sürülür. Keman''dan önce mûsikîmizin yegâne sazı Rebab idi .Kemani Corci''ye kadar bütün kaynaklarda , eski Türk Kemanını çalanların Türk olduğu halde, 18.yüzyıldan , daha doğrusu Corci''den sonra Türk olmayan kimseler Batı Kemanını çalmağa heves etmiş ve pek çok ünlü isim otaya çıkmıştır. Hiç şüphesiz bu sanatkârlar " Viola d''Amore " nin farklı şekli olan Sine Kemanı''nı çalıyorlardı ; Yedi teli olan Sine Keman''ın sesi biraz boğukça olduğu ve Kemençe sesine benzediği için , musikîden anlayanlarca daha çok tercih ediliyordu . 19. yüzyıl başına kadar Keman çalan sanatkârlar Keman''ın her iki türünü de kullanmışlardır. Daha sonra Sine Kemanı unutulmuştur. Son icrakârları Mustafa Sunar ile Nuri Duyguer olmuştur .
Batı Keman''ının ülkemize yerleşmesinde Romanyalı Miron''un büyük rolü olmuştur. Ülkemizde Türk Musikîsi ölçüleri içinde çok güçlü icrakârlar yetişmiştir . Bir devreye damgasını vuran bu sanatkârlardan bazıları şunlardır: Kemanî Hızır Ağa , Kemanî Rıza Efendi , Kemanî Corci , Kemanî Kör Sebuh , Kemanî Aleksan Ağa , Kemanî Memduh , Bülbülî Salih Efendi ,Reşat Erer , Nubar Tekyay , Sadi Işılay , Hakkı Derman , Selahattin İnal v.b. Musikî terminolojimizde Keman çalanlara " Kemanî " denir .

Keman Kursu Ankara, KEMAN''IN ÖZELLiKLERi

Keman insanı derinden etkileyen , eşsiz güzellikteki sesiyle , yaylı çalgılar ailesinin en önemli üyesidir. Sesi , öteki çalgılara göre birçok bakımdan insan sesine daha yakındır . Keman , çene altı ile omuz arasına sıkıştırılarak tutulur. Sol elin parmakları sap üzerinde bulunan tellere basarak gezinirken , sağ elde tutulan yay ,Keman tellerine sürtülerek çalınır . Gövdenin orta bölümündeki yan girintiler yayın daha kolay hareket etmesini sağlar.35 ile 36 cm arasında değişen bir gövdesi vardır. Küçük ve hafif bir çalgı olmakla birlikte , ortalama 84 ayrı parçanın bir araya getirilmesiyle yapılır .Genellikle iki cm .kalınlığında bir çam veya akağaç''tan oyma kalemi ve rende kullanılarak biçime sokulur .
Keman''ın bir gövdesi ve buna bağlı bir sapı vardır.Gövde göğüs tahtası ya da tabla denen üst kapak , alt kapak ve onları birleştiren yanlık adlı verilen bir kasnaktan oluşur. Keman Kursu Ankara, Tellerin köprü aracılığıyla gövdeye yaptığı basınca direnebilmesi alt ve üst kapaklara hafif bir kavis verilmiştir . Sapın ucundaki burgulara( kulak) sarılarak bağlana teller bir eşikten (köprü) geçerek gövdenin ucundaki kuyruk bölümüne bağlanır . Köprü tellerin titreşimini üst kapağa iletir .Burgu yuvalarına yerleştirilen kulaklar tellerin istenilen ölçüde gerilmesini sağlar . Gövdenin içine boydan boya yerleştirilmiş ,bas çubuğu ya da bas kirişi denen bir çıta , eşiğin tam altında da can direği denilen bir takoz bulunur . Bas çubuğu sesin tınılanmasına , can direği de ses titreşimlerinin alt kapağa iletilmesine yardımcı olur .Keman Kursu Ankara; Üst kapak üzerinde " f " biçimindeki iki ses deliği ses titreşimlerinin gövdeden dışarı çıkmasını sağlar . Dış etkilerden korunabilmesi için yapımı tamamlandıktan sonra özel karışımlı bir tutkalla cilalanır, cila aynı zamanda Keman''ın ses tınısını belirleyen önemli bir öğedir.
Keman yapım ustalarına Luthier denir . Ülkemizde Keman yapım teknikleri çok gelişmiş , çeşitli yarışmalarda birincilik alan Luthierlerimiz vardır bunlar : Cafer Açın , Mesut Gözalan, Yunus Tarhan , Mehmet Alkan ,Nevzat Önder ,Ayhan Damcıoğlu , Ahmet İyidoğan ,Emin Tilev , Bedii Akol v.b.

Keman'ın Tarihçesi:

Kemanın ilk olarak 1500 lerde İtalya da ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Lira da Braccio ve “fiddle” adlı iki enstrümandan türemiş olduğu sanılmaktadır. Keman yapım sanatı 17. ve 18. yy larda, Antonio Stradivari, Guiseppe Guarneri ve Jacob Stainer gibi ustalarla başlamıştır. O zamanki kemanların bugüne göre, boyunları daha kısa, perde bölgesi daha kısa ve köprüleri daha düzdü. Keman klasik eserlerde ilk kullanılmaya başlandığı zaman, alt sosyal seviyede bir alet olarak görünmüştür. Ankara Keman Kursları. Ancak, Claudio Monteverdi’nin Orfeo’su gibi eserler ve “24 violons du roi” gibi topluluklarla bu statüsü de yükselmeye başlamıştır. Bu tırmanma barok dönemde de, Antonio Vivaldi, J.S.Bach ve Georg Philip Telemann gibi bestecilerle devam etmiştir. Solo konçerto, sonat ve süit gibi müzik janrlarında, keman en önde giden eleman olmuştur.
Ancak keman virtüözleri ilk olarak 19.yy da ortaya çıkmıştır. Giovanni Viotti, Isaac Stern, Mischa Elman ve Nathan Milstein, David Oistrach, Pinhas Zuckerman, Jacha Heifeltz bu konuda ün yapmış isimlerden bazılarıdır.

Keman Kursu Ankara, KEMAN''IN AKORT SiSTEMi

Keman'ın metalden ya da hayvan bağırsağından yapılmış dört teli vardır . Akort sistemi pest''ten tize doğru : SOL-RE-LA-Mİ olarak düzenlenmiştir. Batı Kemanlarıyla aynı akort sistemine sahip olmasına rağmen , Türk Mûsikîsine uygun şekilde isimlendirilmiştir : DO-SOL-RE-LA dır . Bazı icracılar " LA" telini , İnce "SOL" düzeniyle kullanmaktadır bu konuda çeşitli fikirler öne sürülmüştür . Eskiden kullanılan ve Avrupa''dan getirilen Kemanların 5 esas 6 (7)ahenk teli olduğu ve aynı telin yine ince "SOL" olarak akord edildiği biliniyor.

"Keman'a Bakış" isimli içerik alıntıdır.

 

Keman kursu arıyorsanız doğru yerdesiniz kursumuzda yapılan keman kursları haftada bir gün bir saat yapılmaktadır kurs gün ve kurs saatlerini öğrenciler kendileri seçmektedir kurslar bireysel kişiye özel olarak yapılmaktadır. Keman eğitimi en zor enstrümanlardan biridir ve sabırlı olmak zorunludur. değişken çalışan kişiler için değişken kurs programları uygulamaktayız keman kursu hafta içi yada hafta sonu sabah on bir ile akşam dokuz arasında hizmetinizdeyiz. 

Çocuklar İçin Keman Kursu

 

Çocuklar için keman kursu na başlama yaşı en az beş olmalıdır tabi çocuğun fiziksel duruma da önemlidir çocuklara keman kursu veren hocalarımız konusunda uzman ve çocuklar konusunda deneyimli kişilerdir çocuklara keman kursu verenler internette çok kur ücretlerini araştırın.
 
Eğer çocuklar keman üzerinde ekstra yetenekli değiller ise öncelikle piyano kursuna alınırlar.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !